Risicobeheer, een noodzaak in uw bedrijf?

In een crisisperiode is de volgende vraag meer dan gerechtvaardigd: Is mijn bedrijf voorbereid op deze dreiging? Hebben we voldoende maatregelen om deze risico’s te bepalen en onder controle te houden?

Risicobeheer is een krachtige managementtool, op voorwaarde dat hij weldoordacht gestructureerd en gebruikt wordt. Alleen in die context betekent hij een sterke meerwaarde voor uw organisatie.

De ISO 9001 : 2015-norm, specifiek gericht op het kwaliteitsbeheer in een onderneming, is een goede basis. De versie 2015 verplicht namelijk tot een uitgewerkt risico- en opportuniteitenbeheer dat die risico’s en opportuniteiten bepaalt en waarbinnen actieplannen opgezet worden om ze te beheren.

Risicobeheer is een proces dat toelaat risico’s te identificeren en evalueren met het oog op het uitwerken van een plan dat deze risico’s en hun potentiële gevolgen voor de onderneming moet minimaliseren en beheersen. Mogelijke risico’s zijn verlies of schade.

Geen enkel bedrijf is in staat systematisch alle risico’s te vermijden en niet alle risico’s hebben sowieso een negatieve afloop. Bedrijven moeten de voor- en nadelen van een gebeurtenis afwegen en bepalen hoe groot het aanvaardbare risico is.

Risicobeheer in vijf stappen

  1. Identificatie van het risico: identificeer en omschrijf het risico. Dit kan gaan om een financieel risico, een risico voor het beheer (de logistieke keten bijvoorbeeld), risico’s die samenhangen met projecten, de bedrijfsactiviteit of de markt, enzovoort. Geïdentificeerde risico’s moeten vastgelegd worden in een risicoregister of in een ander formaat gedocumenteerd worden.
  2. Analyse van het risico: bepaal hoe waarschijnlijk een risico is op basis van de analyse van factoren en de documentatie van de potentiële gevolgen.
  3. Evaluatie van het risico: bepaal het belang van een risico op basis van interne audits en risicoanalyses. U bepaalt ook hoe hoog het aanvaardbare risico is en welke elementen prioritair behandeld moeten worden.
  4. Beperking van het risico: eens de prioriteiten zijn vastgelegd en het belang van het risico bepaald, kunt u een strategie uitwerken om hierop te reageren, het risico te beperken of te beheersen.
  5. Bewaking van het risico: het risico moet permanent opgevolgd worden, zodat bijgehouden kan worden hoe efficiënt uw plan werkt en zodat u meteen mee bent wanneer een risico een grotere dreiging wordt.

Risicoanalyse als managementtool

Als u uw risicoanalyse geregeld en methodisch up-to-date houdt, bent u er zeker van dat degenen die de beslissingen moeten nemen, altijd beschikken over een efficiënte managementtool om de toekomstige beslissingen of de richting die het bedrijf uit moet, te onderbouwen.

 

Contact ons

 

Retour au blog