Wettelijke vermeldingen

Verantwoordelijke uitgever:

Intraco Consulting

  • Maatschappelijke zetel: Parc Artisanal de Blegny 11-13 4671 Blégny
  • Ondernemingsnummer: BE 0447.751.703 
  • Telefoon: +32 4 387 87 37
  • E-mail: info@intraco-consulting.com

Vertegenwoordiging filiaal:

Intraco Consulting

  • Maatschappelijke zetel: Parc Artisanal de Blegny 11-13 4671 Blégny
  • Ondernemingsnummer: BE 0447.751.703 
  • Telefoon: +32 4 387 87 37
  • E-mail: info@intraco-consulting.com

Doel en kwaliteit van de inhoud

Deze site heeft als doel de diensten voorgesteld door Intraco Consulting naar voren te brengen.

De informatie die te vinden is op de website is, tenzij anders bepaald, van algemene aard en onderhevig aan wijzigingen.

De onderneming Intraco Consulting kan op geen enkele manier verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele onduidelijkheden of fouten of verplicht worden door de geleverde inlichtingen.

Intellectuele eigendom

Alle informatie op deze website is en blijft het exclusieve eigendom van Intraco Consulting. De merken, logo’s, tekens en alle andere inhoud maken het voorwerp uit van een bescherming door het intellectuele-eigendomsrecht en in het bijzonder het auteursrecht.

De gebruiker verbindt zich ertoe de inhoud van deze website in een strikt privékader te gebruiken. Gebruik van de inhoud voor commerciële doeleinden is strikt verboden. 

Wijzigingen 

De onderneming Intraco Consulting behoudt zich ook het recht voor om de werking en de producten in functie van de wet en beslissingen van de bevoegde organen zonder enige kennisgeving vooraf te wijzigen.