Veiligheidsstudie

Alle Seveso-bedrijven in Wallonië, Brussel en Vlaanderen zijn onderworpen aan strenge regels. 

De wetgeving legt volgende zaken op:

  • Preventieve acties
  • Inspecties
  • Uitwerken en introduceren via een hoogdrempelinrichting van een veiligheidsrapport dat bij de administratie in te kijken is
  • Opstellen van een intern noodplan en voor hoogdrempelinrichtingen van een extern noodplan

In het kader van de Seveso-sites begeleiden wij onze klanten, ongeacht de drempel, bij het volgende:

  • Aanvraag van een vergunning
  • Vernieuwing van een vergunning
  • Grote wijziging van het productieproces of opslagproces
  • Updaten zoals bepaald door de wetgeving

Wij maken waarschuwingsborden voor gevaar op en volgens het specifieke geval doen we ook veiligheidsstudies die de nodige elementen bevatten om aan te tonen dat de beheerder de risico’s die samenhangen met gevaarlijke installaties op de site, onder controle heeft.

De veiligheidsstudie bevat ook voldoende informatie over de inplanting van de site, de activiteiten in de omgeving, de inrichting en belangrijke elementen (zone Natura 2000, pijpleidingen, hoogspanningsleidingen, enzovoort) in de omgeving.

Wij maken ook veiligheidsrapporten in het kader van de Seveso-hoogdrempelinrichtingen en interne noodplannen op. 

Tot slot begeleiden we onze klanten ook bij de formulieren zoals in bijlage I/VI industrieel niet-Seveso-risico, onder meer via het opstellen van expliciete waarschuwingsborden voor gevaar ter attentie van en met goedkeuring van de bevoegde autoriteiten.

Etude de sureté - Intraco Consulting

Onze klanten getuigen

ISO 14001 - Environmental permit - impact study - regulatory watch

Professionalism and competence, a collaboration to be redone

Marquet Jean-Marie Conseiller sécurité & environnement / NMC

ISO 14001 - Environmental permit - impact study - regulatory watch

Professionalism and competence, a collaboration to be redone

Marquet Jean-Marie Conseiller sécurité & environnement / NMC

Environmental permit

Satisfied, it was not an easy file for a first collaboration

Lambrecht Céline QSE Advisor / Joly

Mission "ADR advisor"

The way of approaching the themes, the skills / knowledge and the feedback are an undeniable plus.

The collaboration fully meets our expectations.

Crochet Vincent QSE Manager / Trico