Audits Veiligheid

Interne audits & reglementaire audits  

Interne audits zijn in het kader van veiligheidsbeheer handig om te bekijken hoe goed de vereisten van de gekozen normen en interne regels nageleefd worden, maar ook om te bekijken waar nog verbetering mogelijk is.

Reglementaire audits zijn dan weer een gelegenheid om te bekijken of u alle veiligheidsregels naleeft.

Uw personeel heeft niet de juiste vaardigheden of niet voldoende tijd? Intraco Consulting voert uw interne audits uit en volgt daarbij een methodologie gebaseerd op de ISO 19011-norm. 

Audit Sécurité - Intraco Consulting

Methodologie:

  • Opstellen van een planning voor de interne audit, op basis van uw eisen en in functie van de beschikbaarheid
  • Voorbereiden en uitvoeren van gesprekken met het personeel op het terrein
  • Presentatie van de conclusies in aanwezigheid van de directie en de betrokken verantwoordelijken
  • Opstellen van een rapport van de interne audit of coderen van de resultaten van de reglementaire audit – rechtstreeks op uw controleplatform
  • Helpen bij de implementatie van de nodige correctieve acties

Wilt u uw personeel opleiden, zodat u autonoom audits kunt uitvoeren? Intraco Consulting organiseert opleidingen Intern Auditeur

Onze klanten getuigen

ISO 14001 - Environmental permit - impact study - regulatory watch

Professionalism and competence, a collaboration to be redone

Marquet Jean-Marie Conseiller sécurité & environnement / NMC

Mission "ADR advisor"

The way of approaching the themes, the skills / knowledge and the feedback are an undeniable plus.

The collaboration fully meets our expectations.

Crochet Vincent QSE Manager / Trico

Environmental permit

Satisfied, it was not an easy file for a first collaboration

Lambrecht Céline QSE Advisor / Joly

Mission "environmental permit"

Pleasant collaboration. Very flexible especially at the end for the delivery of documents. Very competent. Always posed and smiling.

Matucci Giuliana Architect / BS Solutions