Milieuvergunning

Heel wat activiteiten zorgen voor overlast (luchtvervuiling, geluid, lawaai …) en hebben een impact op de omgeving en de gezondheid van de mens. Vroeger waren er voor de exploitatie van dergelijke activiteiten meerdere vergunningen nodig, elk met een eigen procedure, vaak niet op elkaar afgestemd en dus allesbehalve handig.

Al deze vergunningen zijn nu opgenomen in een enkel document: de milieuvergunning die als doel heeft de exploitant ertoe te brengen alle nodige voorzorgen te nemen, zodat milieuschade als gevolg van zijn activiteiten vermeden wordt.

De verschillende vergunningen

De milieuvergunning vervangt de exploitatievergunning, die nu niet meer nodig is.

Als er voor een project ook een stedenbouwkundige vergunning nodig is, dan vraagt u een unieke vergunning aan. 

Als een nieuw gebouw een commerciële ruimte heeft groter dan 400 m² bijvoorbeeld, dan moet u ook een sociaaleconomisch luik aan uw dossier toevoegen. We spreken hier dan over een gecombineerde vergunning.

Wie vraagt een vergunning aan?

qui doit demander un permis

Een etablissement waar zogenaamde geklasseerde activiteiten beoefend worden, mag niet beheerd worden zonder milieuvergunning.

Het aanvragen van een milieuvergunning is verplicht voor de exploitatie van tal van activiteiten: 

 • Commercieel
 • Industrieel
 • Landbouwactiviteiten
 • Bijbehorende installaties (verwarmingsketels, airco, compressoren, mazoutketels …)

Het verkrijgen van dit waardevolle document is echter vaak ingewikkeld en vereist gedetailleerde kennis over de wetgeving en grondige ervaring met de administratieve mallemolen. 

Intraco Consulting is er voor u:

Intraco Consulting neemt het aanvragen en indienen van vergunningen van u over en volgt uw dossier van A tot Z op : 

 • Wij bekijken voor u welke procedures van toepassing zijn (milieu, stedenbouw, commercieel luik)
 • Wij geven u advies over de rubrieken en de drempels
 • Wij zorgen voor de indiening van formulieren en bijlagen
 • Wij vragen voorafgaand advies bij de verschillende instanties
 • Wij maken de plannen op
 • Wij helpen u bij het opmaken van een inventaris en wij bezorgen u aangepaste listings
 • Tot slot helpen wij u ook bij de verschillende stappen voor het aanvragen van een bodemdecreet.

Zodra uw dossier is afgerond, dient onze consultant dat voor u in bij de gemeente en volgt hij de termijnen nauwgezet op tot u uw nieuwe vergunning in handen heeft.

Dit gaat op voor:

 • Verklaring klasse 3
 • Milieuvergunning klasse 2 of klasse 1
 • Unieke vergunning
 • Gecombineerde vergunning voor commerciële vestigingen
 • Hernieuwing van uw exploitatievergunning

We stellen u ook een conformiteitsaudit van uw milieuvergunning voor, zodat u een duidelijk zicht krijgt op waar u nu staat.

Aarzel niet contact op te nemen met een van onze experts 

Onze klanten getuigen

Mission "Provision of a QA Manager ad interim"

Very professional collaboration with a qualified team attentive to the customer.

Dodrimont Magali Head of HR / Ortis

Mission "Realization of internal audits ISO 9001 - Quality & VCA - Safety"

The knowledge of Intraco Consulting about our sector and our company helped in building a relationship of trust for several years.

Pennewaert Magali Administrative Director / Cobelba

ISO 14001 - Environmental permit - impact study - regulatory watch

Professionalism and competence, a collaboration to be redone

Marquet Jean-Marie Conseiller sécurité & environnement / NMC

Mission "ISO 9001 support - Quality and COP"

Thanks to a clear and precise relationship, Intraco Consulting has enabled us to save time in our operations.

Seront Didier General Director / SPRL Fantin

Sur notre blog