Green IT

Vandaag nemen de zorgen omtrent de digitale voetafdruk steeds meer toe. 

De gevolgen voor het milieu zijn divers en bestaan hoofdzakelijk uit een uitputting van abiotische hulpmiddelen, een grote bijdrage aan de opwarming van de aarde, druk op zoet water en diverse vormen van agressie tegenover ecosystemen (eutrofiëring, verzuring, allerhande vervuiling), waardoor de ecologische regressie alleen maar toeneemt.

Het team van Intraco Consulting is zich bewust van deze problematiek en verbindt zich er in de eerste plaats toe de eigen impact tot een minimum te herleiden, maar stelt al zijn kennis ook ten dienste van u. Wij helpen u de impact van uw eigen IT-activiteiten te beheren en te minimaliseren.

  Green IT - Intraco Consulting

  Intraco Consulting is er voor u:

  • De evaluatie van de impact van uw IT-activiteiten aan de hand van een gepersonaliseerde assessment
  • Het opstellen van een strategie inzake Green IT
  • Zoeken naar gepersonaliseerde oplossingen
  • Globaal beheer van uw IT-beleid

  Onze klanten getuigen

  Mission "Obtaining ISO 28000/2007 certification"

  Intraco Consulting has enabled our company to obtain ISO 28000/2007 certification thanks to the implication and unfailing professionalism of the consultant in charge o

  Brasseur Aurore Manager / Altitude 500

  ISO 14001 - Environmental permit - impact study - regulatory watch

  Professionalism and competence, a collaboration to be redone

  Marquet Jean-Marie Conseiller sécurité & environnement / NMC

  Mission "Provision of a QA Manager ad interim"

  Very professional collaboration with a qualified team attentive to the customer.

  Dodrimont Magali Head of HR / Ortis

  ISO9001, internal audits

  The consultancy is very well structured. Recurring collaboration.

  Volante Nino Managing director / NGL

  Sur notre blog