Audits Milieu

Interne audits & reglementaire audits

Interne audits zijn in het kader van veiligheidsbeheer handig om te bekijken hoe goed de vereisten van de gekozen normen en interne regels nageleefd worden, maar ook om te bekijken waar nog verbetering mogelijk is.

Reglementaire audits zijn dan weer een gelegenheid om te bekijken of u alle veiligheidsregels naleeft.

Uw personeel heeft niet de juiste vaardigheden of niet voldoende tijd? Intraco Consulting voert uw interne audits uit en volgt daarbij een methodologie gebaseerd op de ISO 19011-norm. 

Audit Environnement - Intraco Consulting

Methodologie:

  • Opstellen van een planning voor de interne audit, op basis van uw eisen en in functie van de beschikbaarheid
  • Voorbereiden en uitvoeren van gesprekken met het personeel op het terrein
  • Presentatie van de conclusies in aanwezigheid van de directie en de betrokken verantwoordelijken
  • Opstellen van een rapport van de interne audit of coderen van de resultaten van de reglementaire audit – rechtstreeks op uw controleplatform
  • Helpen bij de implementatie van de nodige correctieve acties

Betrokken opleiding: opleiding intern auditeur (Kwaliteit, veiligheid, milieu)

Onze klanten getuigen

ISO9001, internal audits

The consultancy is very well structured. Recurring collaboration.

Volante Nino Managing director / NGL

ISO 14001 - Environmental permit - impact study - regulatory watch

Professionalism and competence, a collaboration to be redone

Marquet Jean-Marie Conseiller sécurité & environnement / NMC

ISO9001, internal audits

The consultancy is very well structured. Recurring collaboration.

Volante Nino Managing director / NGL

Mission "environmental permit"

Pleasant collaboration. Very flexible especially at the end for the delivery of documents. Very competent. Always posed and smiling.

Matucci Giuliana Architect / BS Solutions

Sur notre blog