Milieu

Département

Milieubeheer

Ons team van experts ondersteunt u bij de integratie van een echt milieubeleid binnen uw onderneming in functie van uw profiel en uw behoeften. 

Onze diensten:

 • Gepersonaliseerde controles op de naleving van de reglementering via een platform dat de laatste generatie wettelijke bepalingen opvolgt
 • Reglementaire audits die evalueren of uw onderneming zich houdt aan de milieuwetgeving
 • Tools voor de dagelijkse opvolging van hoe deze wetgeving op het terrein wordt toegepast
 • Risicoanalyse 
 • Implementatie en opvolging van audits van het milieumanagementsysteem
 • Begeleiding bij het behalen van ISO 14001-, BIO-, CO2 Neutral-certificaten of EMAS-registratie
 • Begeleiding van begin tot eind voor de administratieve stappen (behalen of vernieuwen van milieuvergunning (exploitatievergunning), opstellen van PISOE-plannen en preventieplannen voor afval, opvolging en doorgeven van milieugegevens aan de verschillende administraties ...)
 • Ontwikkelen van nieuwe projecten voor implantatie, optimalisering van het afvalbeheer of andere projecten rond circulaire economie 
 • Moderne tools waarmee het KVME-beheer gedigitaliseerd kan worden
   
Environnement - Intraco Consulting