ISO 9001-2015

ISO 9001-norm versie 2015

ISO 9001 – 2015 is een internationale norm die de vereisten bepaalt waaraan het systeem voor kwaliteitsmanagement van een organisme moet voldoen. Eender welke organisatie kan ze gebruiken en zich laten certificeren. Bovendien gebruiken meer dan een miljoen ondernemingen en organismen in meer dan 170 landen ISO 9001 – 2015.

Het systeem voor kwaliteitsbeheer kan gemakkelijk geïntegreerd worden in uw systeem voor veiligheidsbeheer of milieubeheer. De conformiteit van het bedrijf met de norm heeft niet als doel uw organisatie te wijzigen, maar op een gestructureerde manier coherente en overlegde acties voor verbetering aan te brengen. 

Intraco Consulting is er voor u:

 • Beschikken over een managementtool op basis van gezond verstand
 • Interne documentatie gemakkelijker en duidelijker maken
 • Het juiste document op de juiste plaats op het juiste moment
 • Kostenbeheersing mogelijk maken en risico’s beperken
 • Beschikken over een digitale managementtool aangepast aan uw profiel
 • Doelstellingen vastleggen en inzetten op alle niveaus van de onderneming
 • Het opleidingsplan optimaliseren en de prestaties van de teams opschroeven
 • Een positief imago uitbouwen en werken aan externe erkenning
 • Striktheid en orde aanbrengen in de organisatie
 • Voldoen aan een vereiste van het ISO 9001-certificaat

Normes ISO 9001-2015 - Intraco Consulting

 Intraco Consulting kan ook:

 • Een check van de toestand uitvoeren waarin gebreken en verbeteringen opgesomd worden
 • Procedures en acties voor verbetering uitwerken met de hulp van medewerkers en directie
 • Interne audits uitvoeren
 • De directie op de hoogte stellen en warm maken
 • Contacten organiseren met het certificeringsbureau
 • Pistes voor verbetering uitwerken

Onze klanten getuigen

ISO 14001 - Environmental permit - impact study - regulatory watch

Professionalism and competence, a collaboration to be redone

Marquet Jean-Marie Conseiller sécurité & environnement / NMC

Environmental permit

Satisfied, it was not an easy file for a first collaboration

Lambrecht Céline QSE Advisor / Joly

Mission "Realization of internal audits ISO 9001 - Quality & VCA - Safety"

The knowledge of Intraco Consulting about our sector and our company helped in building a relationship of trust for several years.

Pennewaert Magali Administrative Director / Cobelba

Mission "Provision of a QA Manager ad interim"

Very professional collaboration with a qualified team attentive to the customer.

Dodrimont Magali Head of HR / Ortis

Sur notre blog

KVME Management MVO als bedrijfsproject
MVO als bedrijfsproject
Bedrijven zijn zich steeds meer bewust van de voordelen die maatschappelijk verantwoord ondernemen heeft ...
Qualité