ISO 5001 - Version 2018

ISO 50001 is een internationale norm die de vereisten bepaalt waaraan een energiebeleid van een organisatie moet voldoen. Ieder bedrijf, groot of klein en ongeacht de bedrijfsactiviteit, kan het gebruiken en kan zich laten certificeren.

Op basis van een systeem dat uw energiebeleid opvolgt, bepalen we daarna de acties, die we rangschikken volgens belangrijkheid. We plannen ze ook in, voeren ze uit, evalueren ze en starten correctieve maatregelen op.

Het energiebeleid ISO 50001 kan perfect geïntegreerd worden in uw veiligheids- en milieubeleid. 
Het is niet de bedoeling om de organisatie van uw bedrijf te wijzigen, maar om op een gestructureerde manier punctuele en samenhangende acties voor verbetering door te voeren, die in overleg worden genomen.
 

Norme ISO 5001 - Intraco Consulting

Intraco Consulting werkt samen met u:

 • De beschikking over een managementtool gebaseerd op gezond verstand
 • Interne communicatie mogelijk maken en verduidelijken
 • Het juiste document op de juiste plaats op het juiste moment
 • Kostenbeheersing mogelijk maken en risico’s verminderen
 • De beschikking over een managementtool die aangepast is aan uw profiel (Navyqual, Symalean …)
 • Doelstellingen vastleggen en uitrollen op alle niveaus binnen de onderneming
 • Het opleidingsplan optimaliseren en de prestaties van uw teams naar boven stuwen
 • Werken aan een positief imago en externe erkenning
 • Structuur en orde aanbrengen in de onderneming
 • Voldoen aan de eisen van een ISO 50001-certificering

Intraco Consulting is er voor u:

 • Verbruikte energie identificeren
 • Een energie-evaluatie uitvoeren
 • De staat van de onderneming bepalen en de juridische opvolging oppakken
 • Een strategie bepalen en een plan voor verbetering opstellen: doelstellingen, indicatoren, actieplan, managementtool
 • U bijstaan bij het uitwerken van procedures
 • Uw personeel opleiden en sensibiliseren
 • Interne audits uitvoeren
 • Evaluatie van de directie organiseren
 • De externe audit voorbereiden en u begeleiden

Onze klanten getuigen

Environmental permit

Satisfied, it was not an easy file for a first collaboration

Lambrecht Céline QSE Advisor / Joly

ISO 14001 - Environmental permit - impact study - regulatory watch

Professionalism and competence, a collaboration to be redone

Marquet Jean-Marie Conseiller sécurité & environnement / NMC

Mission "ADR advisor"

The way of approaching the themes, the skills / knowledge and the feedback are an undeniable plus.

The collaboration fully meets our expectations.

Crochet Vincent QSE Manager / Trico

Mission "ISO 9001 support - Quality and COP"

Thanks to a clear and precise relationship, Intraco Consulting has enabled us to save time in our operations.

Seront Didier General Director / SPRL Fantin