ISO 5001 - Version 2018

ISO 50001 is een internationale norm die de vereisten bepaalt waaraan een energiebeleid van een organisatie moet voldoen. Ieder bedrijf, groot of klein en ongeacht de bedrijfsactiviteit, kan het gebruiken en kan zich laten certificeren.

Op basis van een systeem dat uw energiebeleid opvolgt, bepalen we daarna de acties, die we rangschikken volgens belangrijkheid. We plannen ze ook in, voeren ze uit, evalueren ze en starten correctieve maatregelen op.

Het energiebeleid ISO 50001 kan perfect geïntegreerd worden in uw veiligheids- en milieubeleid. 
Het is niet de bedoeling om de organisatie van uw bedrijf te wijzigen, maar om op een gestructureerde manier punctuele en samenhangende acties voor verbetering door te voeren, die in overleg worden genomen.
 

Norme ISO 5001 - Intraco Consulting

Intraco Consulting werkt samen met u:

 • De beschikking over een managementtool gebaseerd op gezond verstand
 • Interne communicatie mogelijk maken en verduidelijken
 • Het juiste document op de juiste plaats op het juiste moment
 • Kostenbeheersing mogelijk maken en risico’s verminderen
 • De beschikking over een managementtool die aangepast is aan uw profiel (Navyqual, Symalean …)
 • Doelstellingen vastleggen en uitrollen op alle niveaus binnen de onderneming
 • Het opleidingsplan optimaliseren en de prestaties van uw teams naar boven stuwen
 • Werken aan een positief imago en externe erkenning
 • Structuur en orde aanbrengen in de onderneming
 • Voldoen aan de eisen van een ISO 50001-certificering

Intraco Consulting is er voor u:

 • Verbruikte energie identificeren
 • Een energie-evaluatie uitvoeren
 • De staat van de onderneming bepalen en de juridische opvolging oppakken
 • Een strategie bepalen en een plan voor verbetering opstellen: doelstellingen, indicatoren, actieplan, managementtool
 • U bijstaan bij het uitwerken van procedures
 • Uw personeel opleiden en sensibiliseren
 • Interne audits uitvoeren
 • Evaluatie van de directie organiseren
 • De externe audit voorbereiden en u begeleiden

Onze klanten getuigen

Mission "Provision of a QA Manager ad interim"

Very professional collaboration with a qualified team attentive to the customer.

Dodrimont Magali Head of HR / Ortis

Mission "Obtaining ISO 28000/2007 certification"

Intraco Consulting has enabled our company to obtain ISO 28000/2007 certification thanks to the implication and unfailing professionalism of the consultant in charge o

Brasseur Aurore Manager / Altitude 500

ISO9001, internal audits

The consultancy is very well structured. Recurring collaboration.

Volante Nino Managing director / NGL

Environmental permit

Satisfied, it was not an easy file for a first collaboration

Lambrecht Céline QSE Advisor / Joly