menu-responsive
Accueil - OVERDRACHT

OVERDRACHT

UW PARTNER IN HET AFRONDEN VAN ACQUISITIES OF BEDRIJFSOVERDRACHTEN

Wanneer het gaat over bedrijfsoverdrachten, wil Intraco Consulting de aandeelhouders-verkopers begeleiden doorheen het hele proces, maar garandeert daarbij de vertrouwelijkheid.

Haar rol is in de eerste plaats het uitvoeren van het hele project van a tot z. Intraco Consulting begint met een gedetailleerde en professionele valorisatie van de af te stoten onderneming. Haar consultants identificeren vervolgens de kopers of contacteren huidige kopers uit hun portefeuille. Ze leggen uit welke kans deze bedrijfsoverdracht inhoudt, proberen te overtuigen, verklaren de prijs, onderhandelen en coördineren aan het eind van het hele proces de verschillende advocaten en de op te stellen documenten.

Intraco Consulting stelt haar klanten altijd voor zelf een advocaat aan te stellen, die hen een andere invalshoek zal geven.

Intraco Consulting neemt nooit de eindbeslissing! De verkopers zijn de enigen die beslissen. Intraco Consulting handelt altijd in het belang van de klant. Haar consultants zijn de gesprekspartners die zorgen voor een goede afwikkeling van de transactie.

INTRACO CONSULTING EN BEDRIJFSOVERDRACHT

Voor de overdracht van bedrijven gaat Intraco Consulting als volgt te werk:
- Voordat de beslissing wordt genomen om de onderneming te verkopen, bereidt ze deze transactie voor aan de hand van reorganisaties of strategische beslissingen;
- Tijdens het hele proces, dat als volgt verloopt:
° Evaluatie van de onderneming, financiële evaluatie en vastleggen van een prijs, maar ook de identificatie van sterkes en zwaktes zodat ze later doelgericht in de verf gezet kunnen worden;
° Opstarten van het overdrachtsproces – opstellen van informatiememorandum/presentatiedossiers, uitwerken van een gegevensbestand met doucmenten;
° Identificatie van mogelijke overnemers en onderhandelingen;
° Afsluiten van de transactie.

Voor het verwerven van bedrijven kan Intraco Consulting op verschillende momenten een rol spelen:
- Analyse van de behoeften van de koper en beperkingen van de transactie;
- Identificatie van doelgroepen;
- Evaluatie van de kwaliteit van de doelgroep en bepaling van waarden;
- Onderhandelingen en afsluiten van transacties.

Geïnteresseerd?

PRINTEN