Uitwerken supply chain

De supply chain bepaalt hoe de logistieke keten verloopt. Dit begint bij de eerste leverancier en eindigt bij de eindklant. De logistieke keten is de ruggengraat van de onderneming. De strategische uitdagingen gaan veel verder dan alleen technische overwegingen. Een goed beheer van deze keten maakt een optimalisering van de stromen en de deadlines mogelijk, terwijl de kosten toch binnen de perken blijven.

Een supply chain bedenken die voldoet aan de beste normen, daarvoor moet het volledige toeleveringsproces gesynchroniseerd worden en moet er optimaal transversaal gecommuniceerd worden. Alle logistieke partners zijn er namelijk bij betrokken. 

De supply chain van bij de start integreren in de strategie en de globale doelen van de onderneming zou een prioriteit moeten zijn.

Het beheer van de supply chain en de opbouw ervan moeten zo goed mogelijk evalueren welke noden er zijn, welke beschikbaarheden er zijn en wat de capaciteiten zijn van iedere schakel in de logistieke en productieketen. Alleen zo kunnen ze beter op elkaar afgestemd worden en kunnen de klanten in de best mogelijke omstandigheden bediend worden.

Kostenbeheer is niet het enige argument om klanten over de streep te trekken. Snelheid en innovatie zijn daarbij van doorslaggevend belang.

Intraco Consulting is er voor u:

  • De staat opmaken van hoe supply chain, logistiek, transport georganiseerd zijn;
  • Het herorganiseren van de huidige organisatie, zodat de nieuwe normen inzake logistiek en transport toegepast kunnen worden;
  • Het opstellen van een bedrijfsvisie 
  • De organisatie afstemmen op de doelstellingen;
  • Het uitrollen van innoverende strategieën gericht op de toeleveringsketen, waardoor een rendabele groei mogelijk is op nieuwe of reeds bestaande markten;
  • Het in overweging namen van globale uitdagingen en nieuwe toeleverings- of distributieketens;
  • Het bepalen van uitdagingen die aangegaan kunnen worden en het uitwerken van te implementeren strategieën;
  • Het nadenken over digitalisering van operations en sales.

Conception Supply Chain Management - Intraco Consulting

Onze klanten getuigen

Management Consulting

The collaboration went well with the interim consultant in-house to strengthen our team.

Waleffe Olivier CEO / Duferco

Management Consulting

The collaboration went well with the interim consultant in-house to strengthen our team.

Waleffe Olivier CEO / Duferco

Management Consulting

The collaboration went well with the interim consultant in-house to strengthen our team.

Waleffe Olivier CEO / Duferco

360° Diagnostic

Listening

Hendrickx Patrick Manager / T.A.E.Security

Sur notre blog