Toeleveringsbeleid

Sourcing: een aankoop- en toeleveringsbeleid

Een geïntegreerd beheer, een sterk aankoopbeleid en strategische uitbestedingen zijn sleutelelementen waarmee een onderneming succesvol kan zijn. Aankopen zijn goed voor gemiddeld 60% van de omzet van de Europese bedrijven.

Boven op een goed beheer van de uitgaven is een efficiënt geïntegreerd aankoopbeleid een noodzakelijke groeihefboom om de marges te laten groeien en de beheerskosten te beperken zonder daarbij de prijzen te verhogen.

Wat maakt uw sourcing complex? Wat vertraagt uw operationele efficiëntie en houdt uw groei tegen? Het antwoord is eenvoudig: overbodige, complexe en/of niet aangepaste aankoopprocessen en -beleid. Maar er zijn oplossingen!

Kies voor een geïntegreerd aankoopbeleid!

Het openen van markten, groei bij de concurrentie en de financiële crisis brengen managers ertoe de plaats van Aankopen in het verbeteren van de prestaties van het bedrijf te herbekijken. Als dit efficiënt moet zijn, dan zijn een krachtig aankoopbeleid en -proces nodig. Het geïntegreerde aankoopbeheer verzekert het sturende beleid van de onderneming. De werknemers kunnen de tijd die nodig is voor deze taken, tot een minimum beperken, zodat ze zich kunnen richten op taken met een grotere toegevoegde waarde.

Intraco Consulting is er voor u:

  • De staat opmaken van de huidige methoden en praktijken inzake aankoop of sourcing;
  • Het herbekijken van bestaande contracten, het implementeren van SLA’s (Service Level Agreement);
  • Het definiëren en implementeren van een flexibel en efficiënt aankoopproces;
  • De keuze voor een technologische oplossing, zoals software voor geïntegreerd aankoopbeleid;
  • Het bepalen van goede leveranciers op basis van afdoende criteria;
  • Het regelmatig evalueren van de situatie en communiceren met uw partners over hun prestaties

Gestion des achats - Intraco Consulting

Onze klanten getuigen

Management Consulting

The collaboration went well with the interim consultant in-house to strengthen our team.

Waleffe Olivier CEO / Duferco

Management Consulting

Professional and personal collaboration

Dimitri Laurent Administrator / DGJ VHU

360° Diagnostic

Listening

Hendrickx Patrick Manager / T.A.E.Security

360° Diagnostic

Listening

Hendrickx Patrick Manager / T.A.E.Security