RH diagnose

De HR-diagnose, een partner voor de toekomst van uw bedrijf

De vaardigheden die al binnen uw start-up aanwezig zijn, versterken of kiezen voor changemanagement in het kader van een sterke groei … De HR-diagnose maakt een inventaris op van hoe het beleid en de HR-praktijken er in uw bedrijf voor staan.

Met deze diagnose bekijken we de samenhang tussen uw bedrijfsstrategie en uw human resources en bepalen we de sterke punten, maar ook de risicozones of disfuncties die uw prestaties kunnen belemmeren.

Bedrijven kiezen heel vaak voor deze diagnose wanneer ze te maken krijgen met een hoge turnover, wanneer een gebrek aan duidelijke rolomschrijvingen een impact heeft op het sociaal klimaat of wanneer het moeite heeft om de juiste profielen aan te trekken en aan zich te binden.

Wanneer we de perimeter van de diagnose hebben afgebakend, vertrouwen we de opdracht vaak toe aan een extern auditeur. Zo garanderen we een neutrale en objectieve blik op de resultaten en vermijden we interne conflicten.

Om tot deze resultaten te komen, vertrekken we vanuit observatiesessies, vragenlijsten en gesprekken met directie en werknemers.

De aanwezigheid binnen het bedrijf moet aangepast zijn aan de omvang van het bedrijf en de perimeter van de opdracht die aan de auditeur wordt toevertrouwd.

De diagnose kan betrekking hebben op alle of een deel van de thema’s, zowel kwalitatief als kwantitatief, binnen human resources, zoals:

 • Managementmethodes (intergenerationeel management)
 • Interne communicatie
 • Rekrutering
 • Opleiding
 • Salarisbeheer
 • Beheer vaardigheden
 • Beheer motivatie
 • Conflictbeheersing
 • Omgaan met telewerk
 • Welzijn en levenskwaliteit op het werk
 • Rotatie
 • Absenteïsme
 • Arbeidsongevallen

Diagntostic RH - Intraco Consulting

Zodra de diagnose is gesteld en overgemaakt aan de directie, wordt een routeplan opgemaakt waarin alle nodige acties uiteengezet worden en een voorstel wordt geformuleerd.

Die begeleiding kan verschillende vormen aannemen, van het opstellen van een HR-strategie over het opstarten van evaluatietools, managementprocedures en zelfs de conformiteit van uw HR-omgeving met de wettelijke bepalingen.

Welke redenen een bedrijf ook heeft om voor een audit te kiezen, een HR-diagnose opstarten is altijd een goed idee. Uw werknemers zullen blij zijn met de oprechte interesse die u in hen toont.

Zin om aan de slag te gaan? Neem contact met ons op voor een diagnose op maat!

Onze klanten getuigen

Management Consulting

The collaboration went well with the interim consultant in-house to strengthen our team.

Waleffe Olivier CEO / Duferco

360° Diagnostic

Listening

Hendrickx Patrick Manager / T.A.E.Security

Management Consulting

Professional and personal collaboration

Dimitri Laurent Administrator / DGJ VHU

360° Diagnostic

Listening

Hendrickx Patrick Manager / T.A.E.Security

Sur notre blog

Management Consulting Het personeelsbeleid doorgelicht
Het personeelsbeleid doorgelicht
Het menselijk kapitaal is in elke organisatie van groot belang. Als een bedrijf zijn potentieel wil ontwikkelen, is de s ...