Logistieke diagnose

Diagnostic Logistique - Intraco Consulting

De eerste stap die een bedrijf neemt als het logistieke disfuncties wil oplossen of de huidige manier van werken wil verbeteren, is een diagnose.

Zo kunnen de sterkten en de assen voor verbetering in de gevolgde processen naar voren komen en kan een actieplan opgesteld worden voor elk van de punten die tijdens de analyse zijn geïdentificeerd. 

Zonder een volledige diagnose zijn de inspanningen tevergeefs. Processen zijn vaak complex en met elkaar verbonden. Acties die genomen worden, geven dan ook niet altijd de verwachte resultaten, omdat niet alle aspecten van de interne logistiek in overweging genomen worden.

Een van de voordelen van deze diagnose is ook dat de sterkten van de organisatie aan het licht komen. Dit is even belangrijk als het voorgaande punt, want het zorgt ervoor dat het actieplan gevolgd wordt en dat de sterke punten niet verzwakken.

Vervolgens worden de verzamelde elementen ingedeeld (bijvoorbeeld in een diagram Dringend/Belangrijk), zodat de prioriteit gevolgd kan worden. Op deze manier kan bij het oplossen van de problemen snel bekeken worden hoe het met de verbeteringen zit aan de hand van juist gekozen prestatie-indicatoren

Samengevat is de logistieke diagnose vooral handig om de huidige prestaties te situeren, zodat de werking op een efficiënte manier verbeterd kan worden.

Onze klanten getuigen

360° Diagnostic

Listening

Hendrickx Patrick Manager / T.A.E.Security

Management Consulting

The collaboration went well with the interim consultant in-house to strengthen our team.

Waleffe Olivier CEO / Duferco

360° Diagnostic

Listening

Hendrickx Patrick Manager / T.A.E.Security

Management Consulting

Professional and personal collaboration

Dimitri Laurent Administrator / DGJ VHU

Sur notre blog