Change & Project Management

In elk project is de mens de as waar alles om draait. Als u een andere manier van werken wil doorvoeren, is hij degene die het moet doen werken. Als u een nieuwe tool implementeert, moet hij ermee aan de slag. En als u beslist uw bedrijf te verhuizen, moet hij aan de nieuwe omgeving wennen. Tot slot is hij ook degene die de projecten opvolgt en ze tot een goed einde brengt.

 

Projectmanagement of changemanagement is in dat opzicht uiterst belangrijk, want het garandeert de kwaliteit van de relaties tussen de verschillende spelers en uiteindelijk ook goede werkomstandigheden van die laatsten, met name dankzij een uitstekende communicatie.

 

Maar dat is niet alles … Om een project of een verandering te begeleiden, heeft u verschillende vaardigheden nodig en moet u een beroep kunnen doen op de vakkennis die onze experts na jarenlange ervaring hebben opgebouwd.

Onze klanten getuigen

Management Consulting

The collaboration went well with the interim consultant in-house to strengthen our team.

Waleffe Olivier CEO / Duferco

Management Consulting

Professional and personal collaboration

Dimitri Laurent Administrator / DGJ VHU

Management Consulting

The collaboration went well with the interim consultant in-house to strengthen our team.

Waleffe Olivier CEO / Duferco

360° Diagnostic

Listening

Hendrickx Patrick Manager / T.A.E.Security