menu-responsive
Accueil - MANAGEMENT CONSULTING

MANAGEMENT CONSULTING

De teams van Intraco Consulting werken dagelijks samen met de verantwoordelijken die de onderneming leiden of pakken specifieke projecten aan.
Intraco Consulting staat u ook bij in de selectie van personeel wanneer de HR-verantwoordelijken afwezig zijn of in het kader van specifieke behoeften.
Intraco Consulting kan daarvoor rekenen op professionals die in staat zijn om te gaan met verantwoordelijkheden op hoog niveau in samenwerking met andere managers. Deze managers behalen ambitieuze doelstellingen.

INTRACO CONSULTING EN MANAGEMENT CONSULTING

Al onze diensten kunnen ingezet worden op verschillende domeinen: tijdelijke vervangingen, reorganisatie of herstructurering, bedrijfsoverdracht, opstarten van een activiteit, expansiefase, analyse van specifieke behoeften met betrekking tot welomlijnde projecten, ondersteuning van huidige bedrijfsleiders of aandeelhouders.

Als managementconsultant komt Intraco Consulting tussen op ondernemingsniveau of rond specifieke thema's, maar let er altijd op dat de beschikbare middelen zo goed mogelijk ingezet worden.

De consultants van Intraco Consulting wonen op regelmatige basis directiecomités bij en volgen het werk van de teams dagelijks op. Ze treden ook op als adviseurs bij de raden van beheer.
Ze passen zich aan iedere onderneming en iedere bedrijfscultuur aan en brengen hun ervaring mee die ze bij meer dan 700 ondernemingen uitbouwden. Op die manier behaalt Intraco Consulting klinkende en meetbare resultaten binnen afgebakende periodes. De teams stellen samen de doelstellingen op en valideren het plan van aanpak. Die acties worden gemeten met prestatie-indicatoren.

Geïnteresseerd?

PRINTEN