U zal Moeder Natuur niet tarten!

De laatste jaren is milieuwetgeving in een enorme stroomversnelling gekomen, zowel op Vlaams niveau als op het Europese. Afhankelijk van welke activiteiten uw bedrijf ontplooit, moet u voorschriften naleven in verschillende materies als afvalbeheer, watervervuiling, luchtvervuiling, bodemvervuiling, lawaai, etc.

De overtredingen van deze wetgeving worden onderverdeeld in twee categorieën: milieu-inbreuken en milieumisdrijven.

Milieu-inbreuken

Milieu-inbreuken zijn overtredingen die weinig impact hebben op het milieu zelf, zoals het niet-naleven van administratieve voorschriften.

Zij worden niet strafrechtelijk bestraft, maar met een bestuurlijke geldboete (die echter ook kan oplopen tot € 400.000 (art. 16.4.27 DABM)).

U begaat bijvoorbeeld een milieu-inbreuk indien u, als eigenaar van een centraal stooktoestel, er niet voor zorgt dat het keuringsrapport of een duplicaat ervan bij het toestel blijft zolang dat ongewijzigd in gebruik is (art. 11 Besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006).

Een ander voorbeeld komt u tegen bij risico-inrichtingen: bedrijven die een verhoogd risico op bodemverontreiniging kunnen inhouden. Op bepaalde risico-inrichtingen rust de verplichting om om de 10 jaar een oriënterend bodemonderzoek te laten uitvoeren. Indien u dit niet doet, kan u ook een bestuurlijke geldboete oplopen.

Milieumisdrijven

Milieumisdrijven zijn die overtredingen die wel degelijk grote schade kunnen aanrichten aan de natuur of aan andere mensen, waardoor zij wel strafrechtelijk bestraft worden.

Die straffen kunnen oplopen tot 2 jaar gevangenisstraf en/of € 2.000.000.

Wie door gebrek aan voorzorg of voorzichtigheid in strijd met de wettelijke voorschriften of in strijd met een vergunning, afvalstoffen achterlaat, beheert of overbrengt, wordt gestraft met een gevangenisstraf van een maand tot drie jaar en met een geldboete van 100 euro tot 350.000 euro, of met een van die straffen (art. 16.6.3 § 1 DABM).

Wie door gebrek aan voorzorg of voorzichtigheid in strijd met de milieuvoorschriften betekenisvolle schade toebrengt aan een habitat van bijlage I, een habitat van een soort van bijlage II of III, of het leefgebied van een soort van bijlage IV van het decreet van 21 oktober 1997 […], wordt gestraft met een gevangenisstraf van een maand tot drie jaar en met een geldboete van 100 tot 350.000 euro of met één van die straffen alleen (art. 16.6.3quater DABM).

Dit zijn enkele willekeurig gekozen voorbeelden, maar ze tonen wel aan hoe belangrijk het is om op de hoogte te zijn van de wetgeving die op uw onderneming van toepassing is.

Zich niet informeren over regelgeving kan immers een “gebrek aan voorzorg of voorzichtigheid” uitmaken.

Daarom heeft Intraco Consulting een modern, digitaal platform op poten gezet dat u toelaat om snel te overzien welke wetgeving u moet naleven.

Wij stellen enkel die wetgeving ter beschikking die concreet van toepassing is op uw onderneming, en het platform laat toe om efficiënt op te volgen waarmee u in orde bent en waarmee niet. U kan nu vrijblijvend een demonstratie via Teams vragen, en komen kijken hoe het platform concreet werkt.

U dient enkel maar een mail te sturen naar Intraco’s jurist in milieurecht

Contact ons

Zo kan u moeiteloos schade en boetes voorkomen, en Moeder Natuur een welverdiende adempauze geven!

Retour au blog