Vanaf 1 oktober 2002 vervangt de milieuvergunning de exploitatievergunning. Ze blaast dus binnenkort twintig kaarsjes uit. Denkt u er nog aan uw milieuvergunning te vernieuwen die waarschijnlijk binnenkort vervalt?

Toen ze in 2002 van kracht werd, betekende de milieuvergunning een grote hervorming binnen het milieurecht. Het was de bedoeling de administratieve stappen te harmoniseren en wat eenvoudiger te maken. Sindsdien groepeert ze alle milieuvergunningen in een enkel document.

Er kwam ook een volledig nieuwe invulling van de geklasseerde activiteiten (een veel gedetailleerder lijst) waarvoor een machtiging nodig was, wat niet zo was bij de oude milieuvergunning.

Een andere grote wijziging was de geldigheid van de vergunning. Die werd van 30 jaar voor een vergunning onder de ARAB teruggebracht naar 20 jaar voor de milieuvergunning.

De algemene aanpak is zeker eenvoudiger geworden en teruggebracht tot een enkele aanvraag, maar toch vraagt het voorbereiden van de milieuvergunning nog steeds veel tijd, meer nog wanneer de bedrijfsactiviteit ruim en/of complex is. Het duurt ook allemaal nog wat langer als er ook andere luiken bij de aanvraag horen, zoals een stedenbouwkundig luik of een commerciële inplanting, of wanneer er bijkomende studies moeten gebeuren, zoals een bodemstudie, een akoestische studie, een controle van de impact op het milieu, enzovoort.

Er moet dus heel wat precieze technische informatie verzameld worden die nog niet vaak up-to-date is, er moet duidelijke uitleg gegeven worden bij de processen, er moet rekening gehouden worden met veranderingen binnen een bedrijf op korte en middellange termijn, er moeten oplossingen gevonden worden om te voldoen aan de nieuwe wetgeving en er moeten voor het indienen van de vergunning prijsbestekken gevraagd worden bij verschillende instanties. Dit toch al lange proces wordt nog een beetje langer nu de classificatie van gevaarlijke producten op Europees niveau geharmoniseerd is, de CLP-verordening. De rubrieken werden in functie van die classificatie opnieuw ingevuld. Nu moet dus een langdradige fiche ingevuld worden op basis van (bijgewerkte) fiches met veiligheidsgegevens van alle gevaarlijke producten in de onderneming.

Je mag ook niet vergeten de verwerkingstermijn van het dossier door de administratie toe te voegen aan dit lange proces. Er wordt bij de aanvraag van een milieuvergunning nu ook gewerkt met een deadline voor de verwerking van een dossier. Die wordt meestal wel goed gerespecteerd, maar is sowieso lang. Houd rekening met 3 tot 7 maanden, afhankelijk van de klasse vergunning.

Hoog tijd dus om de vergunning uit de lade te halen en een realistische retroplanning op te maken om ze in alle rust te vernieuwen. Zou u niet alvast beginnen met het document even door te nemen?

 

Contact ons

Retour au blog